samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


En dan is er koffie, Meinkema, Hannes

Samenvatting

Het boek gaat over de problemen van de 26 jarige Rosa. "Ze ziet eruit als een hippie, maar toch is ze lerares". Ze interesseert zich helemaal niet voor het schoolleven. Ook de leerlingen ziet ze liever niet. Ze zorgt er altijd voor dat ze aan het werk zijn, zodat ze geen last van ze heeft. Deze hekel blijkt al uit de zin: "Morgen is er weer school, begint die rotweek weer!"
Ook is ze bij haar collega's niet erg geliefd, ze beschouwen haar als een vreemdsoortig wezen. Zij van haar kant vindt de rector, de leraren en de leraressen ronduit belachelijk.
Naarmate het verhaal vordert, ga je steeds meer twijfelen of Rosa echt wel zoveel beter is dan de anderen. Die mogen dan wel burgerlijk, bekrompen en egoïstisch zijn, maar zij wach