samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Vrouw binnen de Islam,

Inleiding

Tegenwoordig zie je veel moslimmeisjes van onze leeftijd die met een hoofddoek oplopen, het haar helemaal bedekt en gehuld in zwarte kleren. Maar ook zie je moslimmeisjes zonder hoofddoek in felgekleurde kleren en met make-up op. Wat mag een Moslim vrouw nou eigenlijk volgens de Koran? Wat zijn haar rechten en plichten?
In dit werkstuk gaan we proberen aan de hand van deelvragen er achter te komen hoe het nou allemaal zit. Er komen verschillende aspecten aan de orde waar de vrouw volgens buitenstaanders een achterstand in heeft. Veel mensen denken dat de vrouw volgens de Koran minderwaardig is. Maar is ze dat wel?

Wat staat er in de koran over de vrouw?

“De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God hen boven haar heeft gesteld en omdat zij van hun eigendommen uitgeven aan de vrouwen. En de oprechte vrouwen zijn gehoorzame vrouwen en zij waken over zichzelf en de eigendommen in de afwezigheid, zoals Allah ook waakt. En wat betreft de echtgenotes waarvan jullie ongehoorzaamheid vrezen: vermaant hen, als dat niet helpt, negeert hen in bed, en als dat ni

mimoen

25 december 2004 @ 12:34 uur

Uitgebreide collectie Islamitische boeken in het Nederlands en Engels.

http://www.ibooks.nl/products.php?CID=1&SID=47

http://www.ibooks.nl/dutch/products.php?CID=1&SID=47

Veeeeel boeken over vrouwen zijn er te vinden zie de 2 links boven.

sachabi

14 november 2004 @ 00:00 uur

Beste vrienden,
Ik las in een van jullie berichten dat moslimvrouwen niet mogen huwen met nietgelovige mannen. Sorry beste vrienden. Dit vind ik flauwekul.
Wanneer die desbetreffende man zijn vrouw haar geloof laat belijden is er toch geen enkel probleem? Wat wanneer er kinderen komen hoor ik jullie al denken . Laat die zelf beslissen op hun 18. we leven tot slot van rekening toch in een vrije multiculturele maatschappij ? (Tot spijt van wie het benijd.)

Groetjes,
Sachabi kebier ;-)

moslim

09 juni 2004 @ 20:45 uur

In de naam van Allah de Meest Barmhartige de Meeste Genadevolle

Ik vraag me af waar de schrijfer(ster) de informatie vandaan heeft gehaald? Waarschijnlijk zal deze zeggen uit de Quraan en de Sunnah.

Ik geef 1 voorbeeld van de vele fouten/onwaarheden in dit stukje:

Auteur zegt:
De Koran verbiedt een vrouw niet om te trouwen met een niet-moslim, zoals
vaak wordt gedacht, er wordt alleen gezegd dat als een vrouw haar geloof
goed in stand houdt, zij niet met een ongelovige kán trouwen, omdat deze
haar niet volgens de goede regels zou kunnen huwen. Over scholing van de
vrouw zei Mohammed eens: “Het werven van kennis is voor de moslim
verplicht, man of vrouw.” Dit wil dus zeggen dat ook een vrouw geschoold
mag worden en een opleiding mag volgen.

Allah zegt in soera al-Moemtahinah aya 10 (blz 752 De edele Koran, Nederlandse interpretatie van de Quran:

O, jullie die geleven, als er gelovige vrouwen, als uitgeweken, tot jullie gekomen zijn, ondervraag hen dan. Allah kent hun geloof het beste. Als jullie dan zeker weten dat zij gelivig zijn, stuurt hen dan niet terug naar de ongelovigen. Zij zijn niet toegestaan voor hen (ongelovige mannen), en zij (de ongelovige mannen) zijn niet toegestaan voor hen (de gelovige vrouwen). En geef hun (de ongelovige mannen) wat zij (aan bruidschat) hebben gegeven.

De aya is langer en wie wil kan deze zelf nalezen. Alle moslimgeleerden zijn het met elkaar overeens dat het voor een moslima niet toegestaan is om met een niet-moslim te trouwen. Mijn advies aan de auteur indien jij een ware moslim(a) bent, adviseer ik jou om meer kennis op te doen. Indien de auteur een niet moslim(a) is adviseer ik hem/haar om contact op te nemen met moslims om de ware islam te kennen. Iedereen kan gerust een mail sturen naar het volgende adres: info-islam@al-islam.com

Gegroet