samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Orthopedagogiek,

Inleiding:

Ik heb mijn beroepengids gemaakt over het beroep orthopedagoog. Ik heb dat beroep gekozen omdat het me een leuk beroep leek. Het is een beroep waarbij je een Vwo-opleiding nodig hebt. Dat was de bedoeling, een beroep kiezen dat je leuk en interessant vindt, en waarvoor je Vwo nodig hebt.

Om informatie te krijgen heb ik een brief naar de universiteit van Nijmegen gestuurd en heb ik de bibliotheek bezocht. Ook heb ik een orthopedagoog bezocht, die vertelde wat zij van het beroep vindt en hoe het beroep nou daadwerkelijk in de praktijk is.


Hoofdstuk 1 informatie:

Wat is orthopedagogiek?

Orthopedagogiek heeft te maken met kinderen in opvoedingsnood. Dat zijn de kinderen die in hun ontwikkeling bedreigd of gestoord zijn. Bij hen kunnen de ontwikkelingsproblemen onvoldoende worden verholpen door pedagogische hulpverlening. Wat eigenlijk de bedoeling is bij orthopedagogiek is het verlenen van hulp bij het herstellen of verbeteren van kinderen en jeugdigen d