samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Verzamelde gedichten, Marsman, Hendrik Jan

drie gedichten:

1. Dies irae (de dag ven de woede)

Neergedwongen in de lage zeden
van een sombren godvergeten tijd
gaan wij schichtig om tussen de beesten
dien wij langzaam zijn tot prooi bereid.

Zie, ons leven in de zwarte