samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Nederlandse staatkunde: een elementaire inleiding, Deth, J.W. van; Schuszler, P.A.

Samenvatting ‘Staatkunde; Nederland in Drievoud’ (171070)

Hoofdstuk 1 – De veranderende staat

1.1

Het bestaan van ‘de staat’ is niet te bewijzen door naar één feit te wijzen. Wel af te leiden uit symbolen (volkslied, Gouden Koets, r-w-b-vlag, Binnenhof) en de manier waarop men met elkaar omgaat.
NL zelfstandig, maar niet geïsoleerd. Deelname aan EU, NAVO, VN, Raad van Europa.

1.2 De staat

1. een grondgebied
Het afgebakende speelveld , waarop de bevolking en het gezag elkaar tegenkomen. Grenzen in overeenstemming met omringende landen en resultaat van een historisch proces:
 • Roomse Rijk (1579) – Unie van Utrecht
 • Einde Tachtigjarige Oorlog – Vrede van Münster (1648)
 • Republiek der Verenigde Nederlanden (1533 – 1584)
 • Franse Revolutie (1789)
 • Bataafse Republiek (1798)
 • Koninkrijk der Nederlanden (1806)
 • einde Napoleon ? Verdrag van Wenen (1815)
 • nieuwe Koninkrijk der Nederlanden (1813)
 • Verdrag van Parijs (1814)
 • Afscheiding en onafhankelijkheid van België (1831) via een opstand
 • Afstand van Luxemburg (1866)
 • WOI (1913 – 1918)
 • Verdrag van Versailles (1919)
 • WOII (1939 – 1945)
 • Conferentie van Yalta (1945)
 • Continentale Plat (1959)
 • exploitatieafspraken grondstoffen
 • Bepaling grenzen NL en D (1960)
 • Territoriale wateren tot 12 mijl uit de kust (1985)
Grondgebied = een uitgestrekt stuk grond, de territoriale wateren, de luchtkolom boven het