samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Kaas, Elsschot, Willem

Algemene informatie

Elsschot Willem, Kaas. Groningen, 2003 [1e druk 1933, Antwerpen], Wolters-Noordhoff bv.
ISBN: 9001 55505 5

Genre

‘Kaas’is een ironisch-realistische roman in briefvorm met auto-biografische elementen, in sobere stijl geschreven. (Panorama van de Nederlandse letterkunde; Drs. C. Gerritsma).
Later kom ik nog terug op de schrijfstijl en de auto-biografische elementen.

Titelverklaring

Kaas speelt een belangrijke rol in het verhaal en bezorgt de hoofdpersoon, Frans Laarmans, veel ellende. Kaas, opgeslagen in een pakhuis, is daarnaast symbool voor begraven, dood en ontbinding (Panorama van de Nederlandse letterkunde; Drs. C. Gerritsma)

Motto

AAN JAN GRESHOFF

Ik luister zwijgend naar die stem
Die hijgt en hees

zonblauw

28 mei 2009 @ 16:33 uur

Tja Silke, de samenvatting is duidelijk bij elkaar gekopieerd. Waarbij interessant is van welke bronnen, want er staan een paar rare dingen ni. Zo komt die vergelijking van kazen met Elsschots eigen slecht verkopende boeken in België van Ida, dochter van De Ridder. De vergelijking loopt op veel punten mank.

De Ridder had te veel Vlaamse uitdrukkingen, zo vond hij zelf. Nederlandse kennissen ‘schoonden’ het op. Eigenlijk is juist die opmerking nog niet zo naast de plank.

silkevanvlasselaer

26 november 2008 @ 12:39 uur

Het idee alleen al dat wij in Vlaanderen geen zuiver Nederlands kunnen schrijven of spreken. Is “Frans Laarmans is een loser” dan wel zuiver Nederlands misschien? Wat is dat nu voor een uitspraak om in een boekbespreking te schrijven?