samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Punk,

1. Wat is "Punk" ?

Muzikaal en sociaal verschijnsel, reactie op oude hardrock à la AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin,… Men zet zich nadrukkelijk af tegen de goddelijke status van onbereikbaar geworden groepen groepen zoals de hierbovenvermelde. Vóór de punk moest je ongelooflijk goed je instrumenten kunnen bespelen. Dankzij de punk is dat niet meer nodig. Nihilisme. Vaardigheid met instrumenten is niet nodig om goeie muziek te maken. De maatstaf werd de muziek zelf, niet de moeilijkheidsgraad om het te spelen. Punk was gekopp