samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Ibn Khaldoun,

Doel van ons onderzoek:
* een beschrijving van het leven van Ibn Khaldoun geven.
* inzicht krijgen in zijn gedachten en ideeën.
* een kort overzicht van zijn werken geven.
* aangeven in hoeverre zijn ideeën ingang vonden in de maatschappij van zijn tijd.


Biografie

Abu Zayd Abd-Ar-Ra