samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Leonardo da Vinci,

Inleiding

Dit werkstuk gaat over Leonardo da Vinci. Hij leefde van 1452 tot 1519 en was meer dan alleen een groot schilder. In zijn tijd waren er ook nog andere kunstenaars die even geniaal en vaak productiever waren dan hij: Botticelli, Michelangelo en Rafaël in Italië; Albrecht Dürer en Hans Holbein de Jongere in Duitsland; de gebroeders Van Eyck in Nederland; en ten slotte grote schilderscholen als de Vlaamse, de Nederlandse, de Spaanse en de Franse tegen het einde van de eeuw. De reden dat Leonardo da Vinci op deze plaats bijzondere aandacht krijgt is dat hij, volgens André Michel, ‘meer tot de geschiedenis van de menselijke kennis behoort dan tot de kunstgeschiedenis’. Hij was architect, beeldhouwer, musicus, dichter, wiskundige, astronoom, fysicus, chemicus, praktiserend anatoom, botanicus, geograaf, geoloog, opticus en ten slotte ingenieur. Duizenden uitvindingen heeft hij gedaan en hij dacht ook na over het vliegen van een lichaam dat ‘zwaarder is dan lucht’.
De belangrijkste vraag van dit werkstuk is:
Wat heeft Leonardo da Vinci allemaal geschilderd en uitgevonden?
Maar om nou iets meer over deze man te weten te komen beginnen we met zijn levensbeschrijving. Daarna volgt wat Leonardo da Vinci allemaal heeft geschilderd met in de s