samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Organisatiestructuren, Mintzberg, Henry

Introductie en begrippen:

Coördinatiemechanismen hebben evenveel te maken met communicatie als met coördinatie.
5 Coördinatiemechanismen verklaren de fundamentele wijzen waarop organisaties hun werkzaamheden coördineren.
  1. onderlinge aanpassing (roeiboot)
  2. direct toezicht (rugbyteam)
  3. standaardisatie van werkprocessen
  4. standaardisatie van vaardigheden (professioneel)
  5. standaardisatie van resultaten (output)
Naarmate het werk van organisaties complexer wordt, blijkt dat het coördinatiemechanisme dat het meest gebruikt wordt te verschuiven van onderlinge aanpassing naar direct toezicht en vervolgend naar standaardisatie bij voorkeur van werkprocessen, anders van output of vaardigheden, om ten slotte terug te keren naar onderlinge aanpassing.
Wanneer het werk ingewikkelder wordt vind gaat men over op standaardisatie. Wanneer er sprake is van routine handelingen is de organisatie geneigd tot standaardisatie van werkprocessen zelf. Bij nog complexere werkzaamheden is dit erg moeilijk, en gaat men over tot standaardisatie van vaardigheden dmv bijvoorbeeld trainingen ed.
Henry Fayol hield zich voornamelijk bezig met de formele autoriteit, in feite met de rol van direct toezicht in de organisatie.
  • Unity of command = eenheid van leiding = ondergeschikte, slechts 1 superieur.
  • Scalar of chain = schaalbeginsel = de directe lijn van dit gezag vanaf de topmantay via opeenvolgende superieuren.
Max Weber beschreef bureaucratische structuren die veel weg hadden van machines en waar de activiteiten geformaliseerd werden dmv regels, functiebeschrijvingen en training.
Men begon te beseffen dat buiten de formele structuur ook nog andere zaken van belang zijn voor het functioneren van een organisatie.
Onderlinge aanpassing is een belangrijk coördinatie mechanisme binnen iedere organisatie.