samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Multiculturele samenleving,

Multiculturele samenleving:
  • Een samenleving waarin groepen van verschillende etnische groepen samenleven.
  • Een samenleving waarin groepen van verschillende etnische groepen gelijke kansen hebben (en hun eigen cultuur niet verliezen).
Etnische groepen:
  • Een groep die zichzelf ziet als een aparte groep of door anderen als zodanig beschouwd wordt op basis van hun etniciteit.
Etniciteit:
  • De culturele en fysieke kenmerken en gedragingen die door een groep mensen wordt gedeeld. (Erfelijke kenmerken, gemeenschappelijke afkomst)
Verschillende benamingen voor allochtone/ etnische groepen:
  • Vreemdeling of buitenlander: Mensen die geen Nederlands paspoort hebben. Juridisch
  • Migranten: personen in het buitenland geboren. Ongeacht nationaliteit. Demografisch
  • Gastarbeiders: Mensen in Nederland tijdelijk kwamen werken (jaren 60). Economisch
  • Etnische minder