samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Multiculturele samenleving,

MAATSCHAPPIJLEER
2) DE MULTICULTURELE SAMENLEVING

Wat is een multiculturele samenleving?
Belangrijke factor:
- bevolkingssamenstelling

Je kunt duidelijk merken dat er in Nederland bevolkingsgroepen met verschillende culturen en verschillende etnische groepen naast elkaar leven.

Etnische groep = een groep mensen die zichzelf ziet als een aparte groep en die ook door anderen als een aparte groep gezien worden op grond van hun etniciteit Þ culturele kenmerken en gedragingen van een groep mensen die van generatie op generatie worden overgedragen en die worden versterkt door het besef van gemeenschappelijke afkomst/ herkomst en komt tot uiting in kenmerken als:
- religie
- taal
- kleding
- omgangsvormen
- waarden en normen

Hoe ontstaat een multiculturele samenleving?
Als grote groepen mensen om één of andere reden besluiten om in een ander land met een andere cultuur te gaan wonen. Migratie (verhuizen van het ene naar het andere land) is een blijvend verschijnsel geworden. Mensen die migreren zijn:
- autochtonen (inwoner van Nederland)
- vreemdelingen of buitenlanders (bezoeker van Nederland)
- allochtonen (mensen die zich op grond van ras of andere duidelijke zichtbare kenmerken onderscheiden van de Nederlanders ¡OOK DE 2E GENERATIE IS ALLOCHTOON!)
- gastarbeiders (mensen die door het bedrijfslev