samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Vasco da Gama,

Algemeen:

Iets over Vasco da Gama vertellen heeft alleen zin als je weet in wat voor tijd en in wat voor wereld hij leefde. Dan kun je de plaats die de man in de geschiedenis innam begrijpen.

Vasco da Gamo komt uit Portugal. Ik wil dus eerst iets vertellen over het oude Portugal. Het Portugal uit de Middeleeuwen.

Portugal lag in de Middeleeuwen op de grens van diverse beschavingen:


De Spaanse Christelijke beschaving die Arabische kenmerken in zich had doordat de Arabieren grote delen van Spanje bezet hielden in de Middeleeuwen.

De Joodse beschaving. Veel Joden ware