samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Analfabetisme,

<A NAME="lezen_en_schrijv"></A><FONT SIZE="6">Lezen en schrijven: da’s
pas leven!</FONT><BR>
<BR>
<A NAME="analfabetisme"></A><FONT SIZE="6"><I>Analfabetisme</I></FONT><BR>
<BR>
In de middeleeuwen konden enkel de adel en de clerus lezen of schrijven.
De derde stand, of de gewone bevolking, was dus analfabeet. De adel kon
dit feit misbruiken door het opstellen van valse contracten of gewoon
niet nagaan van een ondertekend contract omdat de andere partij, het gewone
werkvolk, het contract toch niet op waarheid kon controleren, omdat zij
niet geschoold waren en dus oo