samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Europa en de buitenwereld rond 1150-1350 & Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen,

Onderwerp 1: Europa en de buitenwereld rond 1150-1350
Onderwerp 2: Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen?


1. Europa en de buitenwereld


Hoofdstuk 1


Paragraaf 1.1: Het land van de zonsondergang


Fenciërs noemden:
Europaland van zonsondergang
Azië land van zonsopgang


Romeinse keizerrijk: Europa bestuurlijke eenheid
Europese middeleeuwen(500): Europa allerlei staatjes
Karel de Grote(800):Europa bij elkaar
Karel de Grote naar Rome opvolgers konden Europa niet bij elkaar
houden


Na WOI en WOII: Churchill: We moeten een Verenigde Staten van Europa
oprichten. We kunnen ons niet veroorloven de wraakzucht van het
verleden mee te slepen. Europa, sta op!


Europa blijft/is: een 'eenheid in verscheidenheid'.


Paragraaf 1.2: Middeleeuws Europa


Middeleeuwse Europeaan: christen, anders; buiten samenleving. Zoals
Azië en Arabië, want die waren niet christelijk. Ook Skandinavië,
Ijsland, Polen, Hongarije en op het grootste deel van het Iberische
schiereiland was het christendom nog niet doorgedrongen.


Byzantium: christelijke staat, in het zuidoosten van Europa. Maar
erkende niet het gezag van de paus.


Vanaf 11de eeuw: omvang Europa nam toe. Polen en Hongarije gingen,
onder dwang van Duitse legers, over tot het christendom. Kerstening in
Skandinavië voltooid.
Midden-Oosten: minder succes om het daar christelijk te maken. Begin
verzoenlijke oorlog, christenen moesten het veroverede gebied weer
ontruimen.
Islam: voor middeleeuws Europa een bedreiging. Moslims maakten dienst
uit op Sicilië, Sardinië en het Iberische schiereiland. Terwijl zij de
kust van Frankrijk onveilig maakten met hun roofovervallen. Moslims
gelukt om tijdens rooftocht de bisschop van Arles te ontvoeren. Kwam
dood terug.
Sicilië en Sardinië veroverd door christelijke ridders. Maar op het
Iberische
Schiereiland zouden de moslims zich langer staande weten te houden.


Toen kwam de Reconquista tot in de derde eeuw.


Paragraaf 1.3: Kenmerken van Europa


Middeleeuwse Europa: officieel geen staatkundige
eenheid gezamenlijke rooms-katholieke godsdienst: bevolking
gevoel bij elkaar te horen.


Daarom term Eurpa en christiantitas door