samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Globalisering of anti-globalisering?,

Inleiding

Globalisering is tegenwoordig een heel normaal verschijnsel. Wanneer het ontstaan is, weet echter niemand met zekerheid te zeggen. Sommigen menen dat het proces reeds in de 15e en 16e eeuw begonnen is, tijdens de expansiedrift van de Europese staten. Anderen zijn van mening dat het proces in gang gezet werd in de 19e eeuw, ten tijde van de Industriële Revolutie. De huidige globalisering is volgens hen in de jaren ’80 begonnen dankzij nieuwe informatietechnologieën, zoals het internet.
De huidige economische globalisering speelt zich voornamelijk af tussen de rijke westerse landen onderling, en tussen de rijke landen en Aziatische landen. Ontwikkelingslanden exporteren veelal naar de rijke landen, maar nauwelijks naar andere ontwikkelingslanden.
A