samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Luchtdruk, temperaturen, weer en opwekking van energie, milieu en het weer,

Hoofdstuk 1 LUCHTDRUK
Luchtdruk is de druk die door de atmosferische lucht wordt uitgeoefend; deze is bij benadering gelijk aan het gewicht van de verticale luchtkolom en die heeft een doorsnede van 1 m2 die zich boven de plaats van de waarneming bevindt. De luchtdruk neemt met toenemende hoogte af.
Er zijn twee soorten luchtdruk : hoge luchtdruk en lage luchtdruk.

Hogedrukgebied :
Gebied rondom een punt waar de luchtdruk een maximale waarde heeft. Rond een hogedrukgebied stroomt de lucht weg uit de onderste niveaus. Deze wegstromende lucht wordt vervangen door lucht uit de hogere lagen, zodat in het hogedrukgebied een dalende