samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Lanceloet en het hert met de witte voet,

1. Een korte samenvatting van "Lanceloet en het hert met de witte voet" .

Er komt een jonkvrouw bij het kasteel van koning Arthur. De jonkvrouw vertelt dat er een koningin is die gezworen heeft dat ze alleen met de man zou trouwen die haar de witte voet van het hert kan brengen. Een wit hondje zal de lange weg naar het hert wijzen. Het hert leeft in het bos en wordt bewaakt door reusachtige leeuwen.

Keye besluit de witte voet te gaan halen.
Het witte hondje gaat hem voor. Ze komen bij een rivier aan en Keye keert terug naar het kasteel van koning Arthur, omdat hij niet over de rivier durft.

Nu probeert ridder Lanceloet de witte voet te halen