samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Ruimtevaartgeschiedenis van de NASA,

Voorwoord

Heelal. Een oneindige ruimte. Ergens in het midden ligt het Melkwegstelsel. Een van de planeten in dat stelsel is de aarde, de enigste planeet waar tot nu toe biologisch leven (mogelijk) is. We moeten er niet aan denken dat er ergens in het heelal misschien wel een vijandige levenssoort voorkomt. Zulke kwaadaardige wezens zoals in de StarWars