samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Van den Vos Reynaerde,

Wie is de schrijver?

Dit boek is in de middeleeuwen geschreven door een zekere Willem die zichzelf ook wel Medoc noemt.

Warneer speelt het verhaal zich af?

Het verhaal speelt zich af in de middeleeuwen (de 13e eeuw. Het boek drijft spot met allerlei toestanden in de middeleeuwen, vooral met kerk en adel. Er waren in de vroegere schooluitgaven ook dingen geschrapt die nu weer in het boek worden opgenomen.

Waar speelt het verhaal zich af?

Het verhaal speelt zich af in een bos. (Dit valt onder het rijk van de