samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Eerste wereldoorlog,

Inleiding

Dit werkstuk gaat over de oorzaken van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Er ging een periode aan vooraf die langzamerhand naar de oorlog toe werkte. Het begon allemaal in 1870. Toen zijn landen zich gaan verenigen in bondgenootschappen. Landen in Midden-Europa waren daarmee begonnen waarna andere landen waren gevolgd. In 1914 was Amerika het enige land dat zich niet aangesloten had bij een of ander militair bondgenootschap. Als het in Europa tot een oorlog zou komen, zou het meteen een oorlog op grote schaal worden. Want als twee grote mogendheden met elkaar in oorlog raakten zouden ook andere landen door het domino-effect van de bo