samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Kinderarbeid in Bangladesh,

Inleiding

Ik heb voor het onderwerp kinderarbeid in Bangladesh gekozen, omdat het me interessant leek om te onderzoeken wat kinderarbeid betekent voor een land. Kinderarbeid is in onze ogen alleen maar afschuwelijk, maar voor een arm land als Bangladesh is het een grote bron van inkomsten en heeft het een andere betekenis dan voor ons. Ik heb voor het land Bangladesh gekozen, omdat ik al eerder een werkstuk over Bangladesh heb gemaakt. Wat ik toen al heb gelezen over Bangladesh heeft toch wel indruk op me gemaakt.
Bij veel mensen is Bangladesh niet zo bekend. Toch zou het niet slecht zijn om wat meer over dit land te weten te komen, want dat zou kunnen helpen om één van de vele problemen die Bangladesh kent op te lossen, namelijk kinderarbeid. Dit zal niet van de een op de andere dag gebeuren, want het is in dit land voor velen een grote bron van inkomsten, voor gezinnen en voor werkgevers. Het is dus een belangrijke factor die bijdraagt aan het leven in Bangladesh.
Op welke manier kinderarbeid bijdraagt aan het leven in Bangladesh wil ik in dit werkstuk duidelijk proberen te maken. Mijn onderzoeksvra