samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Hasse Simonsdochter, Beckman, Thea

De hoofdpersoon in dit boek is Hasse Simonsdochter. Ze komt uit een eenvoudig mandenmakers gezin ik denk ergens in de 15e eeuw. Ze wordt thuis slecht behandeld en van de kinderen in het gezin is zij de zondebok. Hasse houdt heel erg van de natuur. Als ze rond de 16 is trouwt ze met Jan van Schaffelaar, een huurling. Hasse verbidt (trouwt met) hem als hij op het schavot staat om te worden onthoofd voor iets wat hij niet gedaan heeft. Zo redt ze hem.<br />
Als Jan van Schaffelaar oorlog gaat voeren blijft Hasse alleen achter in Zutphen. Ze kan daar niet harden en trekt de vrije natuur weer in, net als ze vroeger deed. Na 3 maanden keert ze terug naar Zutphen en dan gaat ze met Jan en zijn bende mee naar een (ingenomen) boerderij