samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


De stille overname : globalisering en het einde van de democratie, Hertz, Noreena

Noreena Hertz was het afgelopen jaar een van de meest op de voorgrond tredende kritici van de neoliberale globalisering. Haar boek “De Stille Overname” werd in veel landen uitgebracht. Hertz verwoordt een tamelijk gematigd en sterk hervormingsgezind gedachtengoed over de huidige economische ontwikkelingen. Zij problematiseert vooral de groeiende macht van het bedrijfsleven en pleit voor een herstel van de ‘oude’ democratische procedures en de staatsmacht.
Mondialisering en Anti-globalisering


Eén wereld, vreedzame internationale samenwerking, wie wil dat niet. Het zijn algemene idealen die worden ondersteund door een beweging als het wereldfederalisme. Tegelijkertijd zien we echter felle demonstraties van de "anti-globaliseringsbeweging", vooral tijdens de WTO-vergadering in Seattle in 1999, en de G8-bijeenkomst in Genua in 2001. De anti-globaliseringsbeweging zet zich daarbij af tegen wat "mondialisering" wordt genoemd. Wat houden deze begrippen in, en welke maatschappelijke en politieke processen liggen eraan ten grondslag?

Aanleiding

"Gaan we met z'n allen wel de goede kant op?" denk ik nog wel eens, nog afgezien van de vraag wat dat "goede" dan precies inhoudt. We zijn nog nooit zo welvarend geweest; waarom is er dan toch zoveel zorg en onvrede? Deze vragen overdenkend komt al gauw de anti-globaliseringsbeweging in zicht. Aanvankelijk wilde ik mij hierop oriënteren door berichten uit de media beter te volgen, maar het boek "De Stille Overname" van Noreena Hertz (2) geeft hier zo'n mooi overzicht van, dat ik besloot er een samenvatting van te maken. Dr. Hertz is geboren in 1967, studeerde economie en filosofie, en geeft les op Cambridge.

Met de term "mondialisering" wordt verwezen naar de uitwassen van de wereldwijde vrijhandel, de markteconomie, oftewel het neoliberalisme. Het neoliberalisme "gelooft" dat stijgende welvaart van de rijken vanzelf zal "doordruppelen" naar de armen. De anti-globaliseringsbeweging denkt daar echter anders over. Deze beweging is een brede, diverse, en wereldwijde coalitie, die een groot aantal waarden vertegenwoordigt. De overgrote meerderheid van deze beweging is bezorgd over onrecht, ongelijkheid, milieu, en vooral de uitsluiting van de zwakkeren.
Voor de goede orde zij vermeld dat Hertz geen tegenstandster is van vrijhandel "an sich", noch van mondialisering. Het is, zegt ze, allemaal een kwestie van de mate waarin het gebeurt. Ze is niet van plan om te dansen naar de pijpen van