samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Renaissance,

Hoofdvraag:

Wat was er zo anders aan de tijd van de Renaissance vergeleken met de Middeleeuwen?

De mensen in de Middeleeuwen waren vaak bezig met het leven na de dood.
De Renaissance ontdekte de schoonheid van het leven, van de wereld en van het menselij