samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Mariken van Nieumeghen,

ingeleid door Gerard Kneuvelder.
6e druk, Malberg, 's-Hertogenbosch 1964.
Nederlandse Schoolbibliotheek.

Volledige titel:
Die waerachtige ende een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen die meer dan seven jaren metten duvel woende ende verkeerde.

- Verklaring van de titel:
Twee dingen vallen op, namelijk:
- een waerachtige historie (het verhaal was wel niet echt gebeurt, maar zou echt kunnen gebeuren) de waarheid word nog extra benadrukt.
- een wonderlijke historie in het verhaal komt een wonder voor.

De auteur:
De naam van de schrijver is niet bekend. Aan de stijl van het toneelstuk is af te leiden dat hij een rederijker moe