samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Jehova's getuigen,

Inleiding

Iedereen kent ze wel: de Jehova’s Getuigen. Van die mensen die aan de deur komen op een moment dat je net wat anders (belang-rijkers) aan het doen bent en dan wat folders op proberen te dringen na een ‘preek’ van meer dan 5 minuten.

Wij willen wat meer over deze aparte sekte te weten komen en daarom doen wij onze Praktische Opdracht over Jehova’s Getuigen. Onze hoofdvraag is:
De Jehova’s Getuigen hebben een bepaald geloof in de Bijbel. Komt dit geloof in de Bijbel enigszins overeen met dat wat Christenen geloven?

Onze deelvragen zijn:
- Wat is een sekte precies?
- Hoe zijn de Jehova’s Getuigen ontstaan?
- Wat zijn Adventisten?
- Waarop zijn de wederkomsten die al talloze keren voorspeld zijn gebaseerd en hoe verklaarden de Jehova’s Getuigen dat de wederkomst nog niet was aangebroken?
- Waarom zijn er rond 1975 zoveel Jehova’s Getuigen ‘afgetreden?’
- Wat geloven de Jehova’s Getuigen?


Wat is een sekte precies?

Een sekte is een groep mensen die zich af heeft gescheiden van een ruimere godsdienstige beweging. Een sekte heeft een krachtige leider. Ook het vroegere christendom wordt beschouwd als een sekte die zich van het jodendom ‘afscheurde’. Later heeft deze ‘sekte’ zich ontwikkeld en is tot een godsdienst gegroeid.

23xxssliar

22 maart 2009 @ 13:29 uur

Beste mensen die dit geschreven hebben…..

Jullie stukje slaat echt helemaal nergens op…..
Ten eerste wij zijn geen sekte…
En we staan ook geen spullen af aan de organisatie zodat wij beschermd zouden worden en alle andere mensen buiten vernietigd….

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden….

jko322

26 september 2008 @ 21:37 uur

Wellicht niet helemaal aansluitend op het onderwerp, maar n.a.v. de vragen die Natali stelt:

Als ik het goed begrijp stel ze eigenlijk 4 vragen, en als overtuigd Christen voelde ik me geroepen daar op te reageren.
1: De vrouw van Adam, was dat Eva of ene Lilith?
2: Volgens christenen hing Jezus aan een kruis, volgens JG aan een paal, wat is het nou?
3: Waarom staat er niets in de bijbel over dino’s en ijstijd?
4: Als Adam en Eva de eerste mensen waren, hoe zit dat dan met Neanderthalers?

Van tevoren: ik weet natuurlijk niet alles, ik kan je alleen vertellen wat ik er van weet. Ik zal ze één voor één langsgaan.
1: Volgens welke bijbelvertaling dan ook, ook die van de JG, was alleen Eva Adams vrouw. Die Lilith waar je het over hebt komt uit de Mesopotamische mythologie en was een soort ‘stormdemon’. Mesopotamië was een gebied in wat nu Irak heet. De naam Lilit(h) komt één keer voor in de Bijbel, namelijk in Jesaja 34: 14. Jesaja profeteert daar over de ondergang van Edom, een gebied ten zuidoosten van Israël wat nu Jordanië is. “Lilit zoekt er rust en leeft er ongestoord”, staat er. Niet bepaald een vrolijk bericht voor de Edomieten, als zoiets over een ‘stormdemoon’ gezegd wordt. Als ze Jesaja’s boodschap serieus namen zal het ze zeker angst aan hebben gejaagd, want de naam Lilit zullen ze zeker gekend hebben. Onder andere de Assyriërs en de Babyloniërs woonden in Mesopotamië, en dat waren samen met de Egyptenaren de wereldmachten van die tijd. Vergelijkbaar met de USA, Rusland en China van nu. Vooral de Assyriërs waren gevreesd om hun wreedheid.
2: Ik weet niet of JG’s zeggen dat Jezus aan een paal hing, maar als dat zo is zal daar ongetwijfeld hetzelfde mee bedoeld worden. Kruisiging was een vrij gebruikelijke methode van die tijd als doodstraf, en juist door dat kruis was het een bijzonder wrede, pijnlijke en langdurige dood. Dat Jezus aan een kruis heeft gehangen zal bijna niemand ontkennen, zelfs mensen die niet geloven niet.
3: Dat er in de bijbel niets staat over een ijstijd is vrij logisch. Alles wat in de bijbel staat speelt zich namelijk af in en rond het Midden-Oosten, en hoe hevig een ijstijd ook geweest is, het ijs is nooit zover gekomen. Er staat niet in de bijbel dat er GEEN ijstijd is geweest. Genesis 1: 1 zegt: “In het begin schiep God de hemel en de aarde.” In het begin… er wordt geen jaartal, niets genoemd. Er kan best een enorm lange tijd gezeten hebben tussen de schepping van de aarde en hoe het verhaal verder gaat, de verschillende scheppingsdagen. Wat overigens niet wil zeggen dat de aarde exact in 7 dagen geschapen is, Genesis 1 is meer een soort lofzang op de schepping. Genesis 2 vertelt namelijk een iets ander scheppingsverhaal, dat waarschijnlijk dichter bij de waarheid staat, hoe het werkelijk gebeurd is.
Dinosaurussen worden hoogstwaarschijnlijk wel degelijk genoemd in de Bijbel. Alleen moet je rekenen dat alles destijds is opgeschreven door mensen die toen leefden, en hun eigen woorden hiervoor gebruikten. Een woord als ‘dinosaurus’ bestond simpelweg nog niet. De Bijbels spreekt wel af en toe over draken. Waarschijnlijk waren dat dino’s. En als je erover nadenkt: als er ergens (ook buiten de bijbel) een draak wordt beschreven, lijkt het toch vaak op een dino. In het boek Job bijvoorbeeld, wordt geschreven over de wezens ‘Behemoth’ en ‘Leviatan’. Nieuwere vertalingen vertalen het vaak als ‘olifant’, ‘nijlpaard’ of ‘krokodil’, maar als je kijkt naar de letterlijke beschrijving, ga je toch snel aan een dino denken: het eet gras als een rund. 16 Hoe krachtig zijn zijn lendenen, hoe machtig de spieren van zijn buik! 17 Hij kan zijn staart rechten als een ceder,
de pezen van zijn dijen spannen zich in bundels. 18 Zijn botten zijn staven van brons, zijn ribben stangen van ijzer. 19 Hij is een van Gods eerste meesterwerken, tegen hem trekt alleen zijn maker het zwaard. 20 Zijn voedsel vindt hij in de bergen, waar de dieren van het veld zich vermaken. 21 Hij strekt zich uit onder de lotusplanten,
hij ligt verborgen tussen het riet van het moeras. 22 De lotusplanten hullen hem in hun schaduw; de wilgen van het dal beschutten hem.
23 Hij slurpt een rivier leeg zonder zich te haasten; hij blijft kalm wanneer de Jordaan zijn muil in golft. 24 Wie kan oog in oog met hem staan en een ring door zijn neus halen?
Zoek maar eens op: Job 40 – 41!

Goed… vraag 4! Hoe zit het met de Neanderthalers? Het beeld van de Neanderthaler dat jij waarschijnlijk hebt, klopt waarschijnlijk niet. Ik denk dat jij een Neanderthaler ziet als een soort kromlopende soort mens, een ‘tussensoort’ tussen aap en mens. Je zou denken dat dit een bewijs zou zijn voor de evolutietheorie. Echter, recente opgravingen en onderzoek hebben aangetoond dat die Neanderthaler waarschijnlijk nooit bestaan heeft. Deze groep mensachtigen die Neanderthalers worden genoemd woonden in Europa en het gebied rondom de Middellandse zee.
De onderzoekers die voor het eerst van fossielen een reconstructie maakten, gaven hem een voorovergebogen (dus aapachtig) uiterlijk. De vroege reconstructies leden echter sterk aan een grote mate van evolutionistische vooringenomenheid. Daarbij komt nog het feit dat veel mensen destijds leden aan botziektes zoals rachitis (Engelse ziekte), tengevolge van vitamine D gebrek gedurende de kindertijd, wat kan resulteren in het buigen van het skelet. Een oorzaak van het gebrek aan vitamine D is te weinig zonlicht, wat in overeenstemming is met het leven in de ijstijd na de zondvloed (!).

Moderne reconstructies van Neanderthalers geven een heel ander beeld en zijn kloppen met het scheppingsverhaal, namelijk dat ze volledig mens zijn. De kleine afwijkingen in hun skelet ten opzichte van de gemiddelde moderne mens, inclusief het gemiddeld grotere volume van de schedel zijn in principe niet afwijkend van andere fysieke verschillen tussen verschillende groepen mensen tegenwoordig ten dage. Deze variaties kloppen ook met de genetische eenheid van het mensdom.

Ondanks pogingen om met behulp van DNA fragmenten uit een Neanderthaler bot het tegendeel te bewijzen, claimen zelfs evolutionisten dat ze toch echt tot de Homo Sapiens (de mens-van-nu, wij dus) moeten worden gerekend.

Dus… een heel verhaal, maar ik hoop dat dit veel voor je opheldert!
Heb je meer vragen, mail gerust! Ik kan niet beloven dat ik alles kan beantwoorden, maar ik kan het toch in ieder geval proberen!

Groeten, Jaap

anoniiem

26 juni 2008 @ 12:57 uur

ten eerste wil ik zeggen dat hetgeen hier staat helemaal niet klopt en eva was adams eerste en enige vrouw

natali

06 juni 2008 @ 23:43 uur

ik laz op internet iets over lilith. dat zou de eerste vrouw van adam zijn .

natali

06 juni 2008 @ 23:39 uur

jehova getuigen geloven dat jezus aan een paal is gestorven .de christenen zegen aan een kruis. zoms vraag ik mij af wie gelijk heeft . de jehova,s zegen dat ze de waarheid van god spreken . de crhistenen zegen van hun bijbel hetzelfde .wie zal er gelijk hebben .

adamandopoulos

04 juni 2008 @ 12:15 uur

Beste mensen

Enkele beste vrienden van me zijn JG en die moesten eens goed lachen als ik hen dit liet lezen!!! En ikzelf heb ook mijn (sterke) bedenkingen bij het lezen van dit verslag. Want voor zover ik met hen omga, en dat is heel wat, komt bijna niets overeen met hetgeen je hier zegt. Wist je trouwens dat de wetenschap meer en meer aan het afstappen is van bloedtransfusies omdat die TE onvelig zijn en dat er meer dan genoeg alternatieven zijn om je te laten behandelen?! Bloedtransfusie is geldklopperij…
Dus ik denk dat het beter is voor je puntjes op school om een beetje kritisch om te gaan met je bronnen!
Van wie weet je die lulkoek eigenlijk?

De betere groet

anoniiem

31 mei 2008 @ 14:59 uur

Times verklaard. Het scheppingsverlag in Genesis en de evolutietheorie zijn niet met elkaar te rijmen. De een moet juist en da ander verkeerd zijn. Het verhaal van de fosielen was in overeenstemming met Genesis. In de oudste gesteenten troffen wij geen geleidelijke veranderingen aan die een weergave vormden van de meer ontwikkelde vormen, maar in de oudste gesteenten vonden wij veeleer een plotseling verschijnen van ontwikkelde soorten. Tussen elke twee soorten waren fossiele tussenvormen volkomen afwezig. De zoöloog Harold Coffin concludeerde: ‘Indien een geleidelijke evolutie van eenvoudig naar ingewikkeld correct is, dan moeten de voorouders van deze volledig ontwikkelde levende wezens uit het Cambrium worden gevonden;maar ze zijn niet gevonden, en geleerden geven toe dat er weinig kans bestaat dat ze ooit worden gevonden. Op basis van louter feiten, op basis van wat in werkelijkheid in de aarde is gevonden, is de theorie die het best klop, die van een plotselinge scheppingsdaad waarbij de voornaamste levensvormen tot stand kwamen’ dus misschien kan je de vraag stellen: Hebben ze wel ooit bestaan?

xxx

natali

22 mei 2008 @ 19:31 uur

hoi.
ik heb een paar vragen aan een jehova,s getuigen
in geen enkele bijbel kan ik niets kan vinden over dinosaurussen en over de ijstijden weten julie een verklaring hiervoor.
zou hier graag ovr horen.waarom zwijgen christennen hierover.
vraag 2 als adam en eva de eerste mensen op aarde waren hoe zit dat dan met neandertalers of hoe ze ook heten in de ijstijd .
met vriendelijke groet natali

buchhie

29 september 2005 @ 19:59 uur

Dirko
Ik ben geen JG maar ik ben wel op alle vlakken met de JG eens.
Ik bedoelde dat het opstel niet klopt op veel punten. In het opstel staat veel info maar niet de goede.
Het is gebasserd op halve (on)waarheden.
buchhie

dirko

29 september 2005 @ 08:31 uur

Waar slaat dit op jullie zien de bijbel verkeerd niet wij er staat duidelijk zwart op wit wat niet mag en wat wel. maar jij wil vertellen dat wat wij weten verkeerd is waarom geef een paar bewijzen waar wij fout zitten en jullie goed? als je me nu zou vragen wat bij ons goed zit en bij de andere niet zou ik er zo een paar voor je noemen maar daar gaat het niet om het gaat er om dat die opstel niet klopt echt niet dus van de zoveel miljoenen getuigen wil degene die de opstel heeft gemaakt zeggen dat wat wij weten niet overeenkomt met de bijbel en daar zit de fout echt degelijk in!
en jij bunchie als degene die de opstel gemaakt had jehovah getuigen in een positieve zin naar voren bracht vond je het dan ook een mooi opstel?
waarom zouden mensen bang voor ons zijn plus wij zijn geen hypnotisten we hersenspoelen niemand! Als je iets niet weet over 1 ding dan ga je der toch niet een heel verhaal van maken! en over die zaken die niet kloppen vertel me welke zaken nietkloppen want dat zal ik wel eens willen weten!

Graag gedaan,

buchhie

26 september 2005 @ 10:31 uur

sorry.. maar ik was vergeten om het berichtje af te sluiten.

je mag me mailen buchhie@hotmail.com. geef als onder werp JG op.

groeten

Buchhie

leer voorzichtig…

buchhie

26 september 2005 @ 10:19 uur

hallo

Mooi opstel… maar dan is ook alles gezegd.
Ik wil als NIET Jehova’s Getuige dit keer mijn mening geven vooral omdat dit rond gaat onder scholieren.

Ik ben het met Dirlko en Kuzalka eens. Veel zaken kloppen niet en zijn echt niet waar. Onderzoek eerst goed en schrijf dan wat op internet.
Er wordt op cruciale punten de plank gigantisch mis geslagen.
Je schrijft je verhaal op halve (on)waarheden.

Er zijn te veel zaken die niet kloppen. Praat eens met een Jehova’s getuige en lees zijn lectuur. Als je dat eng vind en bang bent om gehersenspoeld te worden kijk dan eens op http://www.e-watchman.be

janneke0

23 september 2005 @ 22:22 uur

hej eline.. Heel toevallig heb ik die opdracht ook…. Ik ben ook op zoek naar informatie over Jehova’s getuigen… Nu weetik toevallig dat als de ouders niet instemmen met het geven van de erytrocytentransfusie dat deze dan tijdelijk uit de ouderlijke macht kunnen worden gezet omdat men altijd uit moet gaan van de belangen van de patient…. als het goed is heb je dit vorig jaar met recht gehad?
Het is zo dat je globaal moet weten waar het geloof voor staat maar het advies moet gericht zijn opwat er met het kind kan gebeuren namelijk sterven en wat de rechten en plichten van de ouders zijn en de rechten en plichten van de gezondheidszorg. Het gaat er dus om dat je weet dat het kind volgens het geloof die transfusie neit mag krijgen.. en verder heb je weinig met het hele geloof te maken, maar met hoe zorg ik ervoor dat het kind een kans heeft op leven… khoop je op weg te hebben geholpen

eline87

18 september 2005 @ 14:37 uur

Hallo,
Eerst zal ik mij zelf even voorstellen: Ik ben Eline Nieuwland en ben tweede jaars hbo-v student verpleegkunde.
Met dit blok zijn we bezig met het communiceren met mensen uit andere culturen en met andere geloofsovertuigingen.
Nu hebben wij een casus waarin een kindje van twee jaar heel ziek is. Zij heeft een afwijking waardoor haar rode bloedcellen te snel worden afgebroken. Dit resulteerd in het feit dat zij geel gaat zien, te weinig zuurstof kan binden, zich zelf vergiftigd omdat het afbraakproduct wat uit de rode bloedcellen komt zich ophogen en uiteindelijk, als er niets gedaan wordt, gaat ze dood.
Nu is er wel behandeling mogelijk. Namelijk een erythrocytentransfusie. Dit houdt in dat het kindje een infuus krijgt met daar in nieuwe rode bloed cellen zodat zij weer zuurstof kan binden en zo kan blijven leven. Ook is een beenmerg transplantatie een optie. Dit is het beste als het van een familie lid komt.
Nu zegt de casus dat de ouders geen medische ingreep willen en ze zeggen dat god het kindje zelf weer beter maakt. Nu is dit maar een casus maar ik moet hier wel op reageren.
Mijn opdracht is om een advies gesprek te maken waarin ik de ouders overtuig dat het toch wel van belang is dat het kindje een transfussie nodig heeft of een medische ingreep.
Nu heb ik al wat gelezen en ben tot de conclusie gekomen dat jehova’s geen bloed eten en dat ze het liever ook niet middels een bloedtransfusie willen krijgen. Maar het is nu echt heel erg van belang. Nu wilde ik vragen of iemand mij kan vertellen hoe ik deze mensen kan overtuigen, maar wel zo dat ik hun geloofsovertuiging in hun waarden laat.
Ik hoop dat je jullie snappen waar ik het over heb en ik hoop ook dat een van jullie me wil helpen.
Met vriendelijk groet,
Eline Nieuwland
beau00@hotmail.com

dirko

29 augustus 2005 @ 09:32 uur

Hallo

Ik ben ook een getuige.

Veel dingen wat je hebt geschreven kloppen niet.

Wat me opvalt is dat je zegt dat we vereisten nodig hebben om zo veel uur te gaan prediken enzo ik weet niet hoe je daar by komt maar dat is totaal niet zo dit is zelf de eerste keer dat ik dat hoor of dat we uitzoeken waarneer er een einde zal komen aan deze wereld dat is ook niet zo we zoeken het helemaal niet uit omdat de bijbel vertelt dat niemand het zal weten en als god zegt niemand zal het weten dan denk je dat wy het dan proberen uit te zoeken.?? natuurlijk niet! en ja er zullen 144.000 naar de hemel gaan en de rest naar de aarde. wat ruzalka al zei van wy proberen alleen te helpen is waar we willen jullie vertellen over het geloof maar als je er niets van weet dan moet je er niks over opschrijven. als mensen geintreseerd zijn in ons geloof en ze zoeken het zeg maar via internet op en ze komen alleen maar op sites waar negatiev over word gesproken? dan is dat toch niet meer leuk. wat ik je alleen wil vertellen is dat je gewoon eerst meer informatie over ons te weten kom en niet van internet of van boeken over ons maar door met ons zelf te praten en dan zal je zien dat het heel anders is dan hoe mensen over ons denken. ik zou graag met andere getuigen in aanmerking komen mijn email/msn is sisqonum1@hotmail.com

Doeii

ruzalka

27 juli 2005 @ 22:20 uur

hai k ben een jehova getuigen.
Ik heb gelzen in jullie conclusie datwij zeggen dat alleen maar jehova getuigen naar de hemel gaan. dat is niet waar. 144.000 gaan naar de hemel om samen met Jesus te regeren over de aarde.
Er staat ookin de bijbel dat Jehova God z’n wil zal laten uitkomen om van de aarde een paradijs te maken en Jesus zal erbij zijn.
Jehova’s getuigen zijn een subcultuur. Wij gehoorzamen de overheid, maar niet als ze tegenstrijdig zijn met Jehova’s wetten. Wij zijn verplicht zelfs om belasting te betalen en dat doen wij ook. Wij doen niet mee aan oorlogen en ook nie aan stemmen. Wij geloven dat alleen Jehova GOd onze aarde zou kunnen verbeteren en dat kan geen president of minister doen.
Dit zijnmaaar eenpaar dingen dieik heb gelezen die niet kloppen. Ik vind als je zo’n verslag gaat maken dat je goed moet worden ingelicht en niet zomaar dingen gaat opschrijven je moet nie liegen!
Mensen willen ons zwartmaken maar wij zullen doorgaan met Jehova’s hulp. Als iedereen net als jehova getuigen zouden zijn dan zou dit een veel beter wereld zijn om op te leven, maar jehova zal er een eind aanmaken en dan zal iedereen zien dat wij gelijk hebben wij willen alleen maar helpen en God’s wil doen. Dus volgende keer als jehovah getuigen bij jou aanbellen probeer te luisteren en vragen stellen en niet zomaar conclusies trekken je zult verstelt staan!
Ik hoop dat jullie hier iets aan hebben.
Groetjes