samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Kunstmestfabrieken in Nederland,

Ik heb onderzocht hoeveel kunstmestfabrieken Nederland telt, welke kunstmeststoffen er gemaakt worden en in welke hoeveelheden, vroeger en nu. Ook heb ik de gevolgen onderzocht van het mestoverschot in Nederland. Hieronder in het verslag de resultaten.

Nederland kent vier grote kunstmestfabrieken namelijk:
* DSM * Hydro Agri
* Kemira/Kencica * VKP

Er zijn heel veel leveranciers door het land die van deze vier bedrijven hun kunstmest vandaan halen, ongeveer zo’n 400 leveranciers.

Er worden verschillende kunstmeststoffen geproduceerd. Hier de verschillende meststoffen plus toelichting.
· Droog te strooien meststoffen
Dit zijn vaste korrel