samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Max Havelaar, Multatuli

Multatuli. Max Havelaar of de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij.

*Auteur
Multatuli (“Ik heb veel gedragen”) is het pseudoniem van Eduard Douwes Dekker. Hij werd geboren in 1820 te Amsterdam en op 18-jarige leeftijd vertrok hij naar Indië. Omdat hij zich als ambtenaar verzette tegen de uitbuiting van het volk, werd hij ontslagen. Terug in Nederland leidde hij samen met zijn vrouw een zwervend bestaan. Over zijn ervaringen in Indië schreef hij in een paar weken tij