samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Wat is ethiek,

Inleiding:
Veel mensen weten niet wat ethiek is, terwijl ze er constant mee bezig zijn. Elke keer als ze een mening geven. Niet alleen dan maar ook als ze hun werk doen, familie bezoeken of gewoon iets eten.

Wat is ethiek?
Wat is ethiek zult u zich nu wel afvragen. De letterlijke definitie is “Ethiek bestudeert de verschillende waarden en normen in de samenleving en stelt zich daarbij de vraag: Wat is goed en wat is kwaad.”
In het voorbeeld genoemd bij de inleiding gaat het vooral om de verschillende waarden en normen. Bij de opvatting over goed en kwaad gaat het vooral om dingen zoals: