samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Ethiek, Hoofdstuk 3,

Iedere situatie kun je op verschillende manieren benaderen (benaderingen). Een ander woord voor benadering is optiek. Denk bijvoorbeeld aan water:
  • Een vloeistof met de scheikundige formule H2O
  • Een blusmiddel
  • Bij koud weer een vervoersmiddel (denk aan: ijs)
  • Een vloeistof waar vissen in zwemmen
  • Een nodig middel om te blijven