samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Voorgoed verliefd, Buch, Boudewijn

Titelbeschrijving

Boudewijn Büch, voorgoed verliefd, 1998, vijfde druk.

De oorspronkelijke titel is ‘Brieven aan Mick Jagger’. De titel is vanaf de vierde druk veranderd in ‘Voorgoed verliefd’. Het exemplaar wat ik gelezen heb is een Singel Pocket, een gezamenlijke uitgave van een aantal uitgeverijen, vandaar dat er geen echte plaats van uitgave is.


Titelverklaring

In het boek verteld de ik-persoon over zijn leven en de steeds weer terugkerende liefde voor de Rolling Stones en in het speciaal, Mick Jagger. De ik-persoon is voorgoed verliefd op de Rolling Stones.


Het verhaal

Het verhaal gaat over een fan van de Rolling Stone