samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Eetstoornis; anorexia nervosa,

Eetstoornis
Wij eten ons voedsel zonder er verder over na te denken. Je eet je bord leeg, omdat je weet dat je voedsel nodig hebt en omdat je gewoon trek hebt. Er zijn ook mensen die het vreselijk vinden als ze iets moeten eten. Deze mensen hebben een eetstoornis. Er zijn in totaal drie officiele eetstoornissen; Anorexia Nervosa, Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorden. Over Anorexia Nervosa ga ik iets vertellen.
Anorexia Nervosa
Anorexia Nervosa betekent letterlijk; gebrek aan eetlust door nerveuze oorzaken.
Soms wordt er ook wel gesproken over ‘magerzucht’. Een anorexia patient heeft echter wel eetlust, maar wil niet dik(ker) worden en daarom eet de patient zo min mogelijk. Ze is de hele dag met haar uite