samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Varkenspest,

Mijn gekozen onderwerp is de varkenspest: een epidemie. Een epidemie is een zeer besmettelijke ziekte met een grote verspreiding.
Ik heb het onderwerp gekozen, omdat het mij interessant leek om te onderzoeken hoe de varkenspest is verlopen, welke maatregelen er werden getroffen en welke maatregelen effectief waren zowel toen, als op lange termijn. In het verslag komen deze punten ook naar voren.

De varkenspest is een virusziekte die alleen bij varkens voorkomt. Symptomen van deze virusziekte zijn hoge koorts diarree of bloedingen. Bij zeugen komen vaak spontane abortussen voor. Besmette biggen groeien moeizaam en blijven achter in hun ontwikkeling bij hun leeftijdgenoten. Zieke en besmette dieren moeten worden vernietigd wil deze virusziekte niet overgedragen worden naar andere varkens. Varkenspest is een ziekte die moeilijk uit te roeien is.

De Afrikaanse varkenspest, zo genoemd, omdat hij daar als eerste uitbak. Deze virusziekte is een zeer besmettelijke virusziekte bij varkens die vooral voorkomt in, onder andere, landen rond de Middellandse Zee. Deze virusziekte was tot 1985 niet opgetreden in Nederland en België. In 1985 brak de ziekte voor het eerst uit in België en in 1986 in Nederland.
De varkenspest komt voor in vrijwel alle West-Europese landen. De laatste jaren vooral in België en Duitsland. In Nederland brak de varkenspest weer uit op 4 februari 1997. Daarvoor was de laatste uitbraak in mei 1992.

Mijn verslag bestaat uit 4 onderzoeksvragen:
 Hoe snel verspreidt de varkenspest zich?
 Welke maatregelen zijn er getroffen?
 Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en consumenten?
 Wat zijn de financiële gevolgen van de varkenspest?


De verspreiding van de besmetting van de varkenspest kan op 2 manieren plaats vinden. Direct of indirect. Direct wil zeggen bijvoorbeeld van dier op dier en via kleding, schoeisel of transportmiddelen, want in alles wat een varken produceert kan het virus voorkomen dus: urine, ontlasting, sperma en speeksel.
Indirect wil zeggen via de lucht van hok naar hok. Veehouders, hun gezinnen en werknemers k