samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Fascisme en de parlementaire democratie vergeleken,

Inleiding.

Ik ga een onderzoek doen over de verschillen tussen het fascisme in Duitsland, en de parlementaire democratie in de VS, voornamelijk tijdens de tweede wereldoorlog. Mijn hoofdvraag bij dit onderzoek is:
Welke verschillen waren er tussen het fascistische systeem in Duitsland en het westerse parlementair - democratisch systeem in de VS?

Bij deze hoofdvraag heb ik ook nog enkele deelvragen gemaakt, waar ik antwoord op ga geven in mijn onderzoek, deze deelvragen zijn:
1.   Hoe zijn het fascisme e