samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Psychology, Gleitman, Henry; Fridlund, Alan J.; Reisberg, Daniel

Hoofdstuk 1 Gleitman

Doelstellingen

Een definitie van het onderwerp van psychologie kunnen geven
Psychologie is een wetenschap waarin alle vormen van gedrag worden bestudeerd. Het wordt soms gedefineerd als de wetenschap van de geest (gedachten) of van het gedrag.

Aan kunnen geven welke verschillende algemene benaderingen in de psychologie worden gebruikt
 • Procesbenadering : functieleer (handelen /cognitie)
 • Sociale benadering : gedragsleer (sociaal gedrag)
 • Persoonsbenadering: Ontwikkelingsleer /persoonlijkheidleer (Ontwikkeling /individuele verschillen)
Verschillende benaderingen van het fenomeen “dromen” binnen de psychologie kunnen beschrijven
 • Mental Experiences (mentale ervaringen)
  Een droom is een mentaal gebeuren waarin gebeurtenissen voorkomen die zijn gebeurd voor en rijdens hun slaap
 • Behavior (gedrag)
  Dromen is een proces dat zich binnen het individu afspeelt. Het gedrag van de persoon zit in hem opgesloten. Perioden van dromen kunnen we buiten het individu waarnemen door middel van EEG. De EEG geeft bepaalde patronen waaraan we kunnen zien of de persoon in zijn REM-slaap of in zijn SLOW-WAVE-slaap zit. (blz 6 Gleitman)
 • Cognition:
  Dromen reflecteren wat we weten, wat we meegemaakt of onthouden hebben of waar we aan gedacht hebben.
  Mensen die meer van hun dromen onthouden , kunnen een beter en scherper visueel beeld vormen.
 • Natural Selection
  Mensen dormen, maar doen dieren dat ook? Door het uitvoeren van REM-testen op dieren zijn ze er achtergekomen dat vogels en zoogdieren wel dromen, reptielen misschien en vissen niet.
 • Social behavior
  De omgang met anderen heeft effect op onze dromen. Personen uit het dagelijks leven kunnen bijvoorbeeld in onze dromen voorkomen
 • Culture
  De verschillen in cultuur kunnen ook invloed hebben op dromen. De interpretatie van dromen is in elke cultuur verschillend. Wat in de ene cultuur beschouwd wordt als een nachtmerrie kan in de andere cultuur een teken van een bovennatuurlijke kracht zijn.
 • Internal Conflict
  Dromen zijn vaak raar en zinloos, omdat ze gaan over onvervulbare wensen die we diep van binnen in ons hart dragen. Een intern conflict met onszelf.
 • Human Development
  Kinderen en volwassen ervaren hun dromen verschillend. In het begin ziet het kind het verschil niet tussen een droom en de werkelijkheid. Daarna gaan ze dromen zien als objecten. Later gaan ze begrijpen dat een droom zich in de hoofd afspeelt.
 • Individual Differences
  Mensen zijn verschillend in doen, voelen en denken; ook hun dromen zijn verschillend.
Al deze verschillende benaderingen kunnen worden gebruikt bij elk ander psychologisch fenomeen.

Hoofdstuk 2 Gleitman

Kunnen aangeven hoe Descartes het begrip reflex als bouwsteen van menselijk gedrag zag
Een reactie van buiten de mens prikkelt een zenuw, die zenuw stuurt een seintje naar de hersenen en de hersenen sturen weer een seintje door naar de spieren waardoor een bepaald gedrag ontstaat.

De verschillende technieken die gebruikt worden om het zenuwstelsel te bestuderen kunnen benoemen en beschrijven
Clinical Observation: het beschadigde of zieke deel van de hersenen bekijken
Invasive Techniques: gebeurd meestal bij dieren. Er worden delen van de hersenen weggehaald of aan bepaalde omstandigheden blootgesteld (bijv warmte, kou) en dan het gedrag bestuderen.
Neuroimaging Techniques: Bekijken van de structuur en functie hersenen zonder snijden en met bewust zijn van de patiënt.
CT-scan(comuterized tomography): X-stralen gaan door het hoofd, worden geblokkeerd door de weefsels, die alle een andere structuur hebben en de computer maakt daar dan een plaatje van.
MRI-scan: omdat elk weefsel een ander chemische samenstelling heeft, geven de stralen die door het hoofd worden gezonden een bepaalde geluidsfrequentie af aan de computer. De computer zet deze geluiden om in een plaatje.

In grote lijnen de evolutionaire ontwikkeling van de hersenen beschrijven
Er bestaan ingewikkelde en eenvoudige organismen en dus ook verschillende bouw van hersenen.
Ganglia: neuronen van eenvoudige organismen hebben zich in de tijd ontwikkeld.
Receptoren op het hoofd zijn erg nuttig, omdat de meest organismen zich voorwaarts bewegen, dus met hun kop eerst. Ook werden er seintjes door gegeven van andere delen van het lichaam.Om alle seintjes die de receptoren afgeven samen te laten komen moet er een centraal punt komen. Zo werden de ganglia na vele jaren de hersenen

Ingewikkelde organismen hebben meer gecentreerde controle. Eenvoudig gebouwde organismen hebben meer gedecentreerde controle, maar hebben wel een snellere reactie.
Hersenen van elk organisme beginnen hetzelfde te ontwikkelen. Maar na een tijdje gaat bij het elk soort organisme een bepaald deel zich verder ontwikkelen.

De basisstructuur van de hersenen kunnen beschrijven en de functie van de hoofdonderdelen kunnen geven
Zie plaatje blz. 24B.

HINBRAIN
Medulla: houd alle bazis biologische functies instand: ademhaling, kloppen van ons hart.
Pons: speciale delen regelen van beweging en functie van gezichtsspieren, tong, oog en oren. Andere delen regelen de activiteit van de hersenen bij slaap en dromen.
Cerebellum: bepaalde delen reguleren: lichaamsbalans, precieze bewegingen coördineren.

MIDBRAIN: coördineren van geluid en visuele stimuli.

FRONTBRAIN: <plaatje blz. 26)
Cortex: zie twee punten hier onder.
Thalamus: bevat veel centra die de informatie doorsturen aan de cortex.
Hypothalamus: coördineren van gedrag en motivatie: eten, drinken. Lichaamstemperatuur en seksuele activiteit.
Ganglia: het coordineren van onze specifieke bewegingen, zonder horten en stoten. (beschadiging =bijv. Parkinson)

Het onderscheid tussen centraal en perifeer zenuwstelsel kunnen beschrijven
Centrale zenuwstelsel: grote en kleine hersenen, hersenstam en ruggemerg.
Perifeer zenuwstelsel: zenuwen.
Indeling op grond van inhoud:
Animale zenuwstelsel: regelt bewuste reacties, houding en beweging van het lichaam.
Autonome zenuwstelsel: regelt de werking van inwendige organen.

De belangrijkste onderdelen van de cortex kennen met hun functie
Cortex is de buitenste laag van de grijze massa van de cerebral hemisferen. De cerebral hemisferen regelen de coördinatie van het zenuwstelsel.
In de cerebrale cortex zitten de meest complexe aspecten van ons gedrag opgeslagen. In de primaire projector delen van de cortex ontvangen impulsen van sensorische neuronen en sturen impulsen via het Centrale Zenuwstelsel via motorische neuronen naar de effectoren.

De rechterhelft van het lichaam wordt gestuurd door de linker helft van de hersenen en vice versa.

Weten wat frenologie is
De regels in bijv een taal die de volgorde bepalen van de gerangschikte fenomenen. ((?) zie begrippen lijst achterin)

Weten wat de primary motor en primary sensory areas zijn en weten wat de nonprimary areas zijn
Primary motor area: Het vertrekpunt van signale