samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Totalitaire dictatuur of democratie,

Paragraaf 1.1: van Rusland naar Sovjetunie

Tijdens WOI:
agrarisch, verpauperde boeren.
Industrie-arbeiders: straatarn
Tsaren willen de macht houden door onderdrukking.
Parlement, Doema, heeft niks te zeggen.

Nederlagen tegen Duitsland, honger:
Februari 1917: volksoproer in St. Petersburg.
Tsaar Nicolaas II treedt af.
Voorlopige regering (Kerenski)
April 1917: Lenin terug<

mortalamusment

18 februari 2008 @ 21:56 uur

Echt een ontzettend goeie samenvatting! Ik heb hier héél veel aan gehad!