samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Japan : culturele ontwikkeling in het land van de rijzende zon,

Voorwoord
Een goed scriptieonderwerp vinden is geen gemakkelijk karwei. Na een paar mislukte probeersels ben ik begonnen met een onderwerp wat mij persoonlijk altijd heeft geïnteresseerd, het oude Japan. Met dit bedoel ik Japan in de tijd van de shogun en samurai. Op school heb ik tijdens de geschiedenislessen nooit wat geleerd over deze tijd, daarom wist ik er vrijwel niks vanaf.
Na het zien van een paar documentaires op televisie, op het Discovery-channel, ben ik mij gaan oriënteren. Ik ben naar de bibliotheek in Oud-Beijerland gegaan en ben daar op zoek gegaan naar boeken over Japan en in het bijzonder over hun kunst. In de bibliotheek heb ik zes boeken gevonden die met mijn onderwerp te maken hadden.
Twee van deze zes boeken gingen over de samurai, één hiervan was een catalogus van een tentoonstelling van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden gehouden vanaf 5 november 1983 tot 29 februari 1984. De andere was een overzicht in woord en beeld van de geschiedenis en de leefwijze van de Japanse ridderklasse.
In de overige vier boeken gaf men een beeld van Japan uit de verschillende tijdsperioden in de geschiedenis en met behulp van deze boeken heb ik een overzicht gemaakt van de verschillende perioden in de Japanse geschiedenis. Ook heb ik het internet gebruikt om mijn scriptie gestalte te geven. Van verschillende pagina's op het net heb ik illustraties gehaald om in mijn scriptie te verwerken. Ook heb ik informatie gehaald van bepaalde internetpagina's die vermeld zijn in de sectie literatuur.
Als laatste informatiemiddel ben ik naar het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden gegaan waar ik heb rondgekeken en verschillende overblijfselen gezien heb. Ook heb ik in het rijksmuseum inlichtingen ingewonnen over de juistheid van de jaartallen die ik in deze scriptie gebruik. Ten slotte heb ik daar nog een boek gekocht over de kunstschatten in de Edo-periode waar ik enkele voorbeelden uit gebruikt heb.


§ I. Inleiding
De geschiedenis van Japan is gekenmerkt als gewelddadig, gedurende de verschillende perioden zijn er veel oorlogen gevoerd als gevolg van machtsstrijden. Temidden van al deze vernietigingsdrang is het wonderlijk dat Japan toch een cultuur heeft die nergens ter wereld zijn gelijke telt. De godsdienst en kunsten zijn voor de Japanners van gr