samenvattingen.com

Zoeken

Voortgezet Onderwijs | Middelbaar Beroepsonderwijs | Hoger Beroepsonderwijs | Wetenschappelijk Onderwijs


Boeddhisme,

1 Het ontstaan en de eventuele stichters van het boeddhisme

Het boeddhisme komt het eerst voor in de 2de helft van de 6de eeuw v.Ch. in Indië
bij de grens van Nepal. Zijn grondlegger is een historische persoonlijkheid (Sjakja-
moeni, boeddha). De leer die hij predikte, had zich door heel het oostenlijk deel van
Midden-Indië verspreid en was tot in het Westen en het Noordwesten mogelijk tot aan
Taxila doorgedrongen.

Aan de wieg van het boeddhisme stond Siddharta Gautama, geboren omstreeks 563 voor
Christus in het noorden van India. Siddharta groeide op in een paleis als een bevoorrechte
vorstenzoon en leefd